Waarom sommige moeders alleen maar zonen of alleen maar dochters krijgen

15.03.2024 10:06

Heerlijk, toch? Allemaal kinderen van hetzelfde geslacht? Er wordt naar moeders en vaders met een boel dochters of juist een boel zonen altijd een beetje gek gekeken. Zo van: ik heb medelijden met jou. Want jij hebt geen gemixt gezin gekregen. Maar is dat nou echt zo erg?

Nee, hoor. Blijkt ook uit onderzoek: moeders van zoons en dochters zijn niet per se gelukkiger dan moeders van alleen maar dochters of alleen maar zonen.

Waarom alleen maar zonen of dochters

Maar hoe wordt het nou bepaald, of je jongens of meisjes krijgt? Waarom krijgt de ene vrouw alleen maar jongens, en de andere vrouw alleen maar meisjes?

Het geslacht van een kind wordt bepaald door biologische factoren, met name door de combinatie van geslachtschromosomen van zowel de vader als de moeder. Menselijke geslachtschromosomen bestaan uit X- en Y-chromosomen, waarbij vrouwen twee X-chromosomen hebben (XX) en mannen een X- en een Y-chromosoom (XY). De geslachtsbepaling van het kind hangt af van welk geslachtschromosoom de vader doorgeeft: een X-chromosoom resulteert in een meisje (XX) en een Y-chromosoom resulteert in een jongen (XY). En waarom je dan alleen maar datzelfde geslacht krijgt? Er zijn drie redenen voor.

  1. Toeval: In sommige gevallen kan het patroon van alleen zonen of alleen dochters puur toeval zijn en geen specifieke biologische oorzaak hebben.
  2. Genetica: Sommige families kunnen een genetische neiging hebben om meer kinderen van een bepaald geslacht te krijgen. Hoewel de kans op het krijgen van een jongen of meisje ongeveer 50/50 is, kunnen genetische factoren ervoor zorgen dat sommige gezinnen een consistent patroon hebben van alleen zonen of alleen dochters.
  3. Biologische factoren: Er zijn enkele theorieën die suggereren dat bepaalde biologische factoren de kansen op het krijgen van een specifiek geslacht kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, de timing van geslachtsgemeenschap in relatie tot de ovulatie zou de kans op het krijgen van een jongen of meisje kunnen beïnvloeden, hoewel deze theorieën niet volledig wetenschappelijk bewezen zijn.

Als moeder van drie jongen kan ik niet anders zeggen, dan dit: het is geweldig om alleen maar jongens te hebben. Net zoals me het geweldig had geleken om alleen maar meisjes te hebben. Een mix is niet makkelijker of leuker. Kijk voortaan niet meer medelijden naar iemand met een boel ‘dezelfde’. Het is allesbehalve zielig.

Bron: Happy Mom