Dit is de leeftijd waarop je kind de meeste kans heeft om te worden gepest

15.06.2024 11:28

Pesten is een ernstig probleem dat veel kinderen treft en hun emotionele, sociale, en academische ontwikkeling kan beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat er bepaalde leeftijden zijn waarop kinderen meer kans hebben om gepest te worden.

En dus kun je in deze fases van je kind beter extra goed op hem of haar letten. Want je hart breekt als moeder, als je kind dit moet meemaken.

Lastige leeftijd

De meest gevoelige leeftijd voor pesterijen zijn de brugklas en de tweede klas van de middelbare school. Kinderen in deze leeftijdsgroep beginnen de overgang naar de puberteit, wat gepaard gaat met fysieke, emotionele en sociale veranderingen. Deze periode kan leiden tot onzekerheden die hen kwetsbaarder maken voor pesten. Maar ook eerder speelt dit al: de laatste jaren van de basisschool zijn ook kwetsbare perioden. Let dan heel goed op je kleintje. In Nederland blijkt uit onderzoek dat vooral kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool (ongeveer 10-12 jaar) vaak te maken krijgen met pestgedrag. Dit is een cruciale fase waarin kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen en groepsdynamiek belangrijker wordt.

Effecten van gepest worden

De gevolgen van pesten kunnen langdurig en ernstig zijn, zowel emotioneel als fysiek. Kinderen die gepest worden, kunnen last krijgen van angst, depressie, een laag zelfbeeld, en problemen op school. Het is daarom cruciaal dat ouders, leraren en scholen proactief optreden om pesten te herkennen en aan te pakken.

  1. Educatie en bewustwording: Scholen moeten programma’s hebben die bewustwording creëren over pesten en de gevolgen daarvan.
  2. Bevordering van positieve sociale vaardigheden: Het aanleren van sociale vaardigheden en het bevorderen van een inclusieve omgeving kan helpen om pesten te verminderen.
  3. Toegankelijke ondersteuning: Zorg dat kinderen weten waar ze hulp kunnen vinden en dat ze zich veilig voelen om pesten te melden.
  4. Ouderbetrokkenheid: Ouders moeten alert zijn op tekenen van pesten en actief betrokken zijn bij de sociale ontwikkeling van hun kinderen.

Kinderen tussen de 10 en 14 jaar, met een piek rond de bovenbouw van de basisschool en de eerste jaren van de middelbare school, lopen het grootste risico om gepest te worden. Het is van vitaal belang dat zowel ouders als scholen samenwerken om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waar kinderen zich beschermd en gewaardeerd voelen. Praat ook elke dag met je kind over wat hij heeft meegemaakt in zijn dag. Wat je kunt vragen is bijvoorbeeld: wat was er het leukste aan vandaag? En wat was het minst leuke? Dat zijn vragen waarop veel kinderen vertellen wat er speelt.