Wanneer wordt de naam van je pasgeboren baby bij de burgerlijke stand geweigerd?

17.11.2023 10:19

Heb je lang nagedacht over een passende naam voor je baby, wordt de naam bij het aangeven na de geboorte geweigerd. Wanneer gebeurt dat?

In Nederland is het doorgaans niet gebruikelijk dat de burgerlijke stand de keuze van een voornaam bij de geboorteaangifte weigert, tenzij de voorgestelde naam in strijd is met de wet of ongepast wordt geacht. Hier zijn enkele situaties waarin de burgerlijke stand in Nederland de naamgeving zou kunnen weigeren:

  1. In strijd met de wet: Als de voorgestelde naam in strijd is met de Nederlandse wetgeving met betrekking tot namen, kan de burgerlijke stand de naamgeving weigeren. Er zijn bijvoorbeeld regels met betrekking tot welke tekens en woorden toegestaan zijn.
  2. Schadelijk voor het kind: Als de voorgestelde naam als schadelijk voor het welzijn van het kind wordt beschouwd, kan de burgerlijke stand de naamgeving weigeren. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de naam voor het kind sociaal of psychologisch belastend zou kunnen zijn.
  3. Onvolledige of valse informatie: Als de ouders onvolledige of valse informatie verstrekken bij de geboorteaangifte, kan de burgerlijke stand de naamgeving weigeren.

Dat mag dus niet

En dan zijn er dus die regels wat betreft voornamen. Hoe zit dat in ons land? Mag je alles kiezen waar je zin in hebt en je kind een Broodje Worst 3.0 noemen? Nee.

In Nederland zijn er bepaalde regels en richtlijnen met betrekking tot het kiezen van voornamen voor kinderen. Over het algemeen hebben ouders veel vrijheid bij het kiezen van namen, maar er zijn enkele beperkingen en vereisten waar ze zich aan moeten houden. Hier zijn enkele belangrijke punten:

  1. Toegestane tekens en letters: In principe zijn alle letters van het alfabet toegestaan, evenals veelvoorkomende tekens zoals streepjes en accenten. Cijfers, symbolen en emoji’s zijn over het algemeen niet toegestaan.
  2. Niet verwarrend of misleidend: De gekozen naam mag niet verwarrend zijn met betrekking tot geslacht (bijvoorbeeld een jongensnaam voor een meisje) en mag niet misleidend zijn.
  3. Aanstootgevende of ongepaste namen: Namen die aanstootgevend of ongepast worden geacht, kunnen worden geweigerd. Dit kan variëren en is vaak afhankelijk van de interpretatie van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  4. Voor- en achternaam: De voornaam moet duidelijk worden onderscheiden van de achternaam. Initialen als voornaam zijn niet toegestaan.
  5. Geen titels of adellijke namen: Titels en adellijke namen die niet daadwerkelijk tot het gezin behoren, zijn over het algemeen niet toegestaan als voornaam.