Volgens de wet zou je kinderen tot 18 jaar niet alleen thuis mogen laten

05.04.2023 11:25

Vanaf hoe oud laat je je kind even alleen thuis? Kan een kleuter een kwartiertje alleen spelen? Of is het nooit veilig? 

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag vanaf welke leeftijd een kind alleen thuis kan blijven, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de rijpheid en het vermogen van het kind om voor zichzelf te zorgen, de omgeving waarin het kind zich bevindt en de duur van de tijd dat het kind alleen thuis zal zijn.

Over het algemeen wordt aanbevolen dat kinderen jonger dan 12 jaar niet alleen thuis worden gelaten, tenzij er volwassen supervisie is. Kinderen tussen 12 en 15 jaar oud kunnen over het algemeen korte periodes alleen thuis blijven, maar het is belangrijk om te overwegen of het kind zich veilig en comfortabel voelt en of er specifieke risico’s zijn die moeten worden aangepakt.

Kinderen vanaf 16 jaar worden doorgaans als volwassenen beschouwd en kunnen alleen thuis blijven voor langere periodes, maar ook hier kunnen de omstandigheden variëren en moeten ouders of verzorgers de individuele omstandigheden van het kind in overweging nemen voordat ze beslissen of het veilig is om het kind alleen thuis te laten. Wel verbiedt het Wetboek van Strafrecht (artikel 255) het ‘in hulpeloze toestand’ achterlaten van een kind. Oftewel: zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen (handelingsbekwaam zijn heet dat), mag je hem niet alleen thuislaten.

En officieel vinden we in Nederland dat kinderen pas vanaf 18 jaar volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Stel, je laat je puber van 14 alleen thuis en er gebeurt iets ergs. Dan kan het je een boete opleveren van 19.000 euro.