Gemiddeld duurt elke centimeter ontsluiting bij een 1e bevalling ongeveer een uur

05.09.2022 16:45

Bijna alle vrouwen ervaren de ontsluitingsweeën – de samentrekkingen van de baarmoeder die ervoor zorgen dat de baarmoeder zich opent – als vrij pijnlijk. Jammer, maar wel waar.

Daar begint een bevalling vaak mee, na het breken van de vliezen (maar dit gebeurt lang niet bij iedereen). Je kunt ook je slijmprop verliezen als een eerste signaal dat je bevalling gaat beginnen. De eerste bevalling verloopt bij iedere moeder net even anders, maar toch zijn er gemiddeldes.  Je bevalling bestaat uit meerdere fases: je hebt drie ontsluitingsfases, de uitdrijving met persweeën en de nageboorte, waarin de placenta nog uit je lichaam komt. De eerste ontsluitingsfase duurt het langst en kan wel tot 12 uur duren, maar dit verschilt per vrouw. Je hebt in deze fase elke tien minuten een wee en die worden steeds heviger.

Puffen maar

Komen de weeën elke 5 minuten voor en houden ze een minuut aan, dan zit je in ontsluitingsfase twee. Gemiddeld duurt elke centimeter ontsluiting bij een eerste bevalling ongeveer een uur. De laatste fase verschilt, maar kan een half uur tot 2 uur duren. Dit brengt je bij 10 centimeter ontsluiting. Je hebt dan elke 2 tot 3 minuten een vrij hevige wee. Het persen kan dan beginnen: gemiddeld duurt persen 1 tot 1,5 uur. Gemiddeld duurt een vaginale bevalling tussen de 18 en 24 uur. Goed nieuws: krijg je je tweede kind, dan zou de hele bevalling een stuk sneller gaan. Dan duurt een bevalling gemiddeld nog maar 8 uur. Plus: je weet wat voor mooi wonder je daarna in je armen mag houden. Dat scheelt misschien weer…