Bewezen: het tweede kind is het stoutst en het lastigst

11.10.2023 12:36

Ook een lekkere boef in huis? Grote kans dat hij of zij de tweede van het stel is. Want tweede kinderen zouden het stoutst en het lastigst zijn, zeggen onderzoekers.

Of het bij ieder gezin klopt valt natuurlijk in twijfel te trekken, maar vooruit.

Uit het onderzoek blijkt dat middelste kinderen zich ‘uitdagender’ gedragen dan de andere kinderen binnen het gezin. Deze ’tweede’ kinderen hebben meer kans om in de problemen te komen op school, komen vaker in aanraking met de politie, en hebben uiteindelijk een grotere kans om in de gevangenis terecht te komen. Hoe dat komt? De verklaring is redelijk simpel. De rolmodellen van een oudste kind zijn volwassenen. Een tweede kind heeft als rolmodel het oudste kind, wat op dat moment vaak een irrationele peuter is. Zowel de verschillen in aandacht van de ouders, als in de rolmodellen dragen waarschijnlijk bij aan het feit dat het middelste kind later vaker in de problemen komt.

Ook heel sociaal

Er zijn eigenschappen die vaak aan tweede kinderen worden toegeschreven, die uiteraard ook heel positief zijn. Want middelste of tweede kinderen zijn heus niet alleen maar ondeugend.

  1. Aanpassingsvermogen: Tweede kinderen staan vaak bekend om hun vermogen om zich aan te passen aan verschillende situaties en om te gaan met veranderingen. Ze hebben meestal geleerd om flexibel te zijn in een gezin dat al een kind heeft.
  2. Competitief: In veel gezinnen kunnen tweede kinderen een zekere competitieve aard ontwikkelen, omdat ze vaak concurreren om de aandacht en erkenning van hun ouders met hun oudere broers en zussen.
  3. Sociale vaardigheden: Tweede kinderen hebben vaak sterke sociale vaardigheden, omdat ze leren omgaan met zowel oudere als jongere broers en zussen. Dit kan hen helpen om gemakkelijk met anderen om te gaan.
  4. Onafhankelijkheid: Doordat ze vaak minder aandacht van hun ouders krijgen dan de oudste, kunnen tweede kinderen vaak zelfstandiger en onafhankelijker zijn in hun gedrag en besluitvorming.
  5. Strever: Sommige tweede kinderen kunnen streven naar prestaties of goedkeuring, om op te vallen in het gezin of om de aandacht van hun ouders te trekken.
  6. Onderhandelaars: Tweede kinderen leren vaak te onderhandelen en compromissen te sluiten met hun oudere en jongere broers en zussen, wat hen tot goede probleemoplossers kan maken.

En of dit nou voor ieder tweede kind geldt? Vast niet. Maar als je kijkt naar gemiddeldes, dan zijn vaak de oudste kinderen het meest succesvol en zijn de jongste kinderen sociaal gezien sterk en geliefd.

Lees meer over het geluk als gezin in het nieuwste moederboek, Happy Mom! De must-have voor alle moeders (to be)

Bron: Happy Mom